אַחרַאי (2) בנקאות ושוק ההון
לועזית: responsible / accountable

בעסקים: מי שממלא את התפקיד שקיבל על עצמו באמונה ובשיקול דעת.