אַחרַאי בנקאות ושוק ההון
לועזית: liable

במשפט: מי שנמצא, או שעשוי להיות במצב של אחריות, ליישוב תביעה של אחר או להתנגד לה.