אחר מועד בנקאות ושוק ההון
לועזית: over due

ע"ע פיגורים; תשלום בפיגור.