אִחְסוּן בֵּינַיִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: warehousing

רכישת מניות בחברה באמצעות פעולת הסוואה הנעזרת באנשי קש ואחרים כדי לרכוש חבילות מניות.