אגוּדָּה שִיתּוּפִית לְאַשְרַאי וּלְחִיסָּכוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: credit and saving association

אגודה שיתופית שמטרתה סיפוק צורכי האשראי של חבריה, על־ידי טיפוח חיסכון, עזרה עצמית ועזרה הדדית בין בעלי עניין כלכלי משותף.