אַחְזָקָה קְשִׁיחָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: saltdown stock

אחזקה ארוכת טווח של ניירות ערך על ידי בעלי שליטה, שאינן מיועדות למסחר בבורסה, כנגד סחורה צפה.