אַחְזָקָה בְּתֵיאוּם בנקאות ושוק ההון
לועזית: holding in concern

אחזקה של ניירות ערך על ידי מספר אנשים או גופים, שאין לכאורה קשר ביניהם, כך שאף אחד מהם אינו מהווה להלכה בעל שליטה ולכן אין הם צריכים לדווח על כך ולקבל, במקרים שהחוק דורש זאת (כגון לגבי בנק או חברת ביטוח), אישור של השלטונות המתאימים. אולם, למעשה, יש בין גורמים אלה הסכם חשאי לפעול במשותף בכל הנוגע לחברה שאת מניותיהם הם מחזיקים, כאשר ייתכן שחלק מחזיק אותם כאנשי קש. פעולה כזאת אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, המחייב גילוי של פעילות כזאת.