אִחְזוּר, מַערָךְ בנקאות ושוק ההון
לועזית: retrieval system

ע"ע מערך אחזור.