אִחְזוּר מֵידָע בנקאות ושוק ההון
לועזית: information retrieval

1. טכניקה של תִּמְצוּת והצגה של מידע רלוונטי בסיטואציה עסקית.
2. הפקת מצג חזותי או תדפיס של נתונים המאוחסנים במחשב.