אחוּזִים לְחוֹדֶש בנקאות ושוק ההון
לועזית: percent per month

שיטה לחישוב ריבית שבה החיוב נקוב באחוזים על בסיס היתרה שטרם נפרעה.