אָחוּז שֶנִּפְרַע בנקאות ושוק ההון
לועזית: percentage paid-off

האחוז המצטבר של תשלומים שנעשו על חשבון קרן הלוואה בהשוואה לסכום המקורי שלה.