הוֹדָעָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: notice

נייר כתוב או מודפס הנותן מידע, התראה, הוראה, או המפנה תשומת לב לנושא אחר כלשהו.