אָחוּז חָלָק בנקאות ושוק ההון
לועזית: flat percentage

ע"ע אחוז אחיד.