אָחוּז גְבִיָּיה בנקאות ושוק ההון
לועזית: collection percentage

הסכום שנגבה במשך תקופת זמן נתונה, המבוטא כאחוז מסך כל הסכום שאותו היו כל הלקוחות חייבים בתחילת התקופה.