אָחוּז אִיחוּרִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: delinquency percentage

האחוז בשקלים, או במספר חשבונות הבנק, שמועד התשלום שבהם עבר.