אָחוּז אָחִיד בנקאות ושוק ההון
לועזית: flat percentage

אחוז חד־פעמי שאינו מיוחס לתקופת זמן אלא הוא מוחלט. (גם: אחוז חָלָק).