אִזְכּוּר בנקאות ושוק ההון
לועזית: reference

התייחסות לדבר או למקום מסוימים, כגון סעיף בחוק.