אַזְהָרַת רֶוָוח בנקאות ושוק ההון
לועזית: profit warning

הודעה שמוסרת חברה שמניותיה רשומות בבורסה שלפיה עלול להיות שינוי לרעה ברווח הצפוי שלה, על פי אומדנים קודמים, בדיווח שאותו היא אמורה למסור במועד קרוב. בדרך כלל התוצאה של הודעה כזו היא ירידה בשער המניה.מסירת הודעת אזהרה היא נוהג של חברות הנסחרות בבורסות בעולם המערבי אותה הם מפרסים יחד עם הדוחות הרבעוניים כתחזית לגבי הרבעון הבא והשנה הקרובה. בדרך כלל מדובר בתחזית הכוללת הערכות לגבי ההכנסות והרווח הנקי של החברה, במסגרת תחום מסוים, בתקופה הקרובה. התחזית מקובלת כגורם מרכזי בהחלטה של משקיע אם לרכוש את המניה של אותה חברה. אם קיים חשש סביר שהחברה לא תעמוד בתחזית, או שהתוצאות תהיינה בגבול הנמוך שלה, יש לדווח על כך למשקיעים.