דף הבית בנקאות ושוק ההון

דֵּירוּג נְיָירוֹת עֵרֶךְ

לועזית: securities rating
דירוג הנעשה על־ידי חברות המתמחות בהערכת האיכות והסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך. בספטמבר 2008 פרץ בוול סטריט, אר"הב, משבר (משבר הסב-פריים) שעירער את מהימנות החברות המדרגות. אלה העניקו דירוג גבוה לאיגרות חוב מגובות משכנתא ולחברות שונות שפשטו במשבר זה את הרגל, ללא התרעה מוקדמת, ובדיעבד הסתבר שלדירוג שניתן לא הייתה שום הצדקה. יתר על כן הובהר שקיים ניגוד עניינים בתוך החברה המדרגת. בעוד שתפקידה הוא לבדוק באובייקטיוויות כל עסקה ולהעניק דירוג לאיגרות החוב, את שכר הטירחה הן קיבלו מבנק ההשקעות שהנפיק את איגרות החוב. (ראו: דירוג מעלות; איגרות חוב בדירוג בינוני, איגרות חוב בדירוג גבוה; איגרות חוב בדירוג נמוך).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022