אוֹפְּצְיַת תִּקְרַת רִיבִּית בנקאות ושוק ההון
לועזית: interest rate cap

הסכם בין רוכש (החושש לעלייה חדה בשער הריבית) לבין כותב אופציה (מוכר) שלפיו הרוכש קונה זכות לקבל בתאריך מסוים סכום השווה להפרש שבין תקרת הריבית שנקבע באופציה לבין הריבית השוטפת בשוק ובלבד שריבית השוק גבוהה מריבית התקרה. ההפרש מחושב על בסיס הסכום הנקוב באופציה.
(ראה גם: אופצית רִצפת ריבית).