אוֹפְּצְיַת רֶכֶשׁ מִחוּץ לַכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: call out of the money

מצב שבו מחיר נכס הבסיס נמוך ממחיר המימוש של האופציה. זהו מצב של ערך פנימי שלילי ולכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.