אוֹפְּצְיַת רֶכֶשׁ חשוּפָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: uncovered call / naked call

כותב אופציה שאין בידו נכס הבסיס. כותב כזה חשוף להפסד אם מחיר נכס הבסיס ביום המימוש יעלה מעל למחיר המימוש הנקוב באופציה - מטרתו של כותב אופצית רכש, שאינה מכוסה על ידי החזקת נכס הבסיס, היא להרוויח את הפרמיה ממכירת האופציה ללא השקעה ברכישת נכס הבסיס.