אוֹפְּצְיַת רֶכֶשׁ בִּנְקוּדַת הַכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: call at the money

מצב שבו מחיר נכס הבסיס שווה למחיר מימוש האופציה. זהו מצב שבו לא מובטח שום ערך למחזיק האופציה אם יממש את האופציה. הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.