אוֹפְּצְיַת רֶכֶשׁ בנקאות ושוק ההון
לועזית: call option

1. אופציות שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן בתוך תקופה ספציפית. אופציית רכש הוא הימור על עלייה במחיר המנייה לעומת אופציית מכר שהוא הימור על ירידה במחיר המנייה.
2. במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה. אופציה כזו מקנה זכות לרכוש מאה מדדי מעו"ף.