אוֹפְּצְיַת רִיצְפַּת רִיבִּית בנקאות ושוק ההון
לועזית: interest rat floor

הסכם בין רוכש (החושש לירידה חדה בשער הריבית) לבין כותב אופציה (מוכר) שלפיו הרוכש קונה זכות לקבל בתאריך מסוים סכום השווה להפרש בין רמת הריבית שנקבעה באופציה ובין הריבית השוררת בשוק באותו זמן, ובלבד שריבית השוק נמוכה מריבית הרצפה. ההפרש מחושב על בסיס הסכום הנקוב באופציה. (ראה גם: אופצית תקרת ריבית).