אוֹפְּצְיַת צָוָוארוֹן בנקאות ושוק ההון
לועזית: collar option

אופצית גידור בפני שינויים בשער הריבית המשלבת אופצית ריצפת ריבית ואופצית תִקרת ריבית. באופציה זו משולמת פרמיה בשל אופצית התִקרה ומתקבלת פרמיה בשל אופצית הריצפה. השימוש באופציה זו מוזיל את סכום הפרמיה נטו שמשלם הלקוח לצורך הגנה מפני שינויים בשער הריבית.