אוֹפְּצְיַת מֶכֶר מִחוּץ לַכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: put out of the money

מצב שבו מחיר המימוש נמוך ממחיר נכס הבסיס. זהו מצב של ערך פנימי שלילי ולכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.