אוֹפְּצְיַת מֶכֶר בִּנְקוּדַת הכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: put at the money

מצב שבו מחיר נכס הבסיס שווה למחיר מימוש האופציה ולמעשה לא כדאי לממש את האופציה. זהו מצב שבו לא מובטח שום ערך למחזיק האופציה אם יממש את האופציה.
הערך הניתן לאופציה כזו נובע מערך הזמן של האופציה.