אוֹפְּצְיַת מַטְבֵּעַ חוּץ בנקאות ושוק ההון
לועזית: foreign exchange option / currency option

חוזה המקנה למחזיק בו זכות לקנות או למכור בעתיד מטבע חוץ אחד כנגד מטבע חוץ אחר בסכום ובשער שנקבעו מראש, תמורת תשלום פרמיה. המימוש יכול שיהיה בתאריך מסוים (אופציה אירופאית) או עד תאריך מסוים (אופציה אמריקאית) אך בלי התחייבות מצד הרוכש לבצע בפועל את החלפת המטבע.