אוֹפְּצְיַת חוֹזִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: contracts option

אופציה המעניקה למחזיק בה זכות למכור או לקנות, על פי המקרה, חוזה עתידי במחיר מסוים.