אוֹפְּצְיַת אִיגֶרֶת חוֹב בנקאות ושוק ההון
לועזית: bond option

1. איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב. בדרך כלל הממיר צריך להוסיף גם תשלום קבוע מראש בתמורה למניה.
2. כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם.
(ארה"ב).
3. כתב אופציה שלפיו המחזיק בו זכאי להמירו לאיגרת חוב. בדרך כלל איגרת החוב המתקבלת היא אג"ח להמרה ולמעשה מחליף המשקיע נייר ערך המיר אחד בנייר ערך המיר שני.