אוֹפְּצְיַת אוּכָּף בנקאות ושוק ההון
לועזית: straddle option

סוג של אופציה הנותנת למי שמחזיק אותה את הזכות או לקנות או למכור, לפי בחירתו, ניירות ערך ספציפיים, במחיר שהוסכם מראש, תוך התקופה הנקובה באופציה.
(בעגה: אוכף). (גם: אופציה משולבת)