חיפוש בלקסיקון
 
     
 
בָּתַר
 
 

לועזית: ex
מונח (על פי הצעה של האקדמיה) לשער נייר הערך בלי התקבולים העומדים לחלוקה בשל אותו נייר ערך. (בלועזית: אקס).
בתר דיבידנד פירושו, אפוא, בלי דיבידנד; בתר זכויות פירושו בלי זכויות וכדומה.
להבדיל מְכּליל (cum) שפירושו "עם" המציין, נייר ערך שמצורף לו דבר מה, כגון דיבידנד, זכויות וכדומה. למועדי הבתר השפעה על שערם של ניירות הערך. לעתים ניכרת פעילות לקראת חלוקת מניות הטבה בשיעור גבוה ההופכת את המניות, מבחינה אופטית, לזולות יותר לאחר ההטבה. (ראה: שער בתר). חברה המכריזה על כוונתה לחלק אחת, או יותר, מההטבות קובעת מועד מיוחד, המכונה יום הבתר - שבו מופרשת ההטבה מניירות הערך.
לאחר יום הבתר בתקופה מסוימת - המכונה תקופת הבתר - נייר הערך נקנה בלי הזכות לקבלת התשלום, או ההטבה, הקרובים ועל כן אין מחיר נייר הערך מביא בחשבון את התשלום או ההטבה האמורים. הכלל בחישוב הבתר הוא ששער השוק של נייר הערך לפני תאריך הבתר יהיה שווה בדיוק לערכו בתוספת התמורה שיקבל המחזיק לידו; וכן, שער הבתר הוא בבחינת קביעת בסיס חדש למסחר באותו נייר ערך. בפועל השער החדש יקבע גם הוא על פי ההיצע והביקוש שבהם נלקח בחשבון הגורמים האמורים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021