אגוּדָה הדָדִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: mutual society

צורת התארגנות עסקית הדומה לחברה בע"מ, שבה בעל המניה אחראי להתחייבויות האגודה בסכום מוגבל, אך לאו דווקא לערך המניה שבידו אלא בהתאם למוסכם על־פי תקנון האגודה. (גם: אגודה שיתופית)