א.כ.מ. בנקאות ושוק ההון
לועזית: NSF

ר"ת: אין כיסוי מספיק. (ע"ע).