דף הבית בנקאות ושוק ההון
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
זכות ביטול right of cancellation - זכות בעלות fee - זכות בעלות בלתי מוגבלת fee simple - זכות בעלות מוחלטת fee simple absolute - זכות בפירוק dissolution right - זכות החלפה exchange privilege - זכות החלפה חופשית free right of exchange - זכות הצבעה voting right - זכות הקדמה anticipation right - זכות השקעה מחדש reinvestment privilege - זכות חזרה right of recourse - זכות חזרה חלקית with partial recourse - זכות חזרה מלאה with full recourse - זכות חזרה של ערב guarantor's recourse - זכות חפצית right in rem - זכות חתימה procuration - זכות יתר privilege - זכות כללית general right - זכות כספית financical claim - זכות לאומדן ערך מניות stock-appreciation right [SAR] - זכות לדיבידנד dividend right - זכות לתשלום מוקדם prepayment privilege - זכות מוגבלת limited right - זכות סירוב ראשונה right of first refusal - זכות פדיון redemption right / right of redemption - זכות פירעון מוקדם prepayment right - זכות קדימה priority right - זכות קדימה לנושים absolute priority rule - זכות קדימה לרכישת מניות preemptive rights of shares purchase - זכות קיזוז offsetting right - זכות שמורה reserve power - זכיינות franchising - זמין available - זמינות availability - זמינות אשראי credit availability - זמן פירעון payment date - זמן פירעון ממוצע average due date - זקיפת חיובים וזיכויים allocation of debits and credits - זרים זה לזה mutualy exclusive - זרימת אמצעי תשלום, ניתוח flow of fund analysis - זריעה מחדש plow back -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022