לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גילוח shaving -
ג'ובר jobber -
גילוי disclosure -
ג'מבו jumbo -
ג'קל והייד Jekyll and Hyde -
גילוי בעסקה מועדית forward transaction disclosoure -
גאות בבורסה exchange boom -
גילוי מידע information disclousure -
גב־אל־גב back to back -
גילוי נאות full disclosure -
גבוה high -
גילום grossing up -
גבוה יומי daily high -
גילום מידע discounting the news -
גבוה שנתי annual high -
גילון gilon -
גבול limit -
גיליון סליקה clearing sheet -
גבול אשראי highest credit -
גיליון שערי עסקות transactions rates sheet -
גבול יעילות efficient frontier -
גיליון שערים quotation list -
גבול עומדה position limit -
גימלה צמותה perpetual annuity -
גבול עסקה floor limit -
גימלת אלמנה widows' pension -
גבול תחתון limit down -
גימלת פרישה retirement annuity -
גבול תנודה fluctuation limit -
גיני guinea -
גבייה collection -
גירו giro -
גבייה כנגד מסמך clean collection -
גישה טכנית technical approach -
גבייה נקייה net collection -
גישה לכספת access to safe -
גביית שטרות על ידי נוכס factoring of receivables -
גישה פונדמנטליסטית fundamental approach -
גביית שיקים checks collection -
גישת המכפיל multiplier approach -
גביית תלושים coupon collection -
גלאי כרישים shark watcher -
גלבוע Gilboa -
גבנון hump -
גלגול rollover -
גג אשראי credit ceiling -
גדילה accretion -
גדילת ניכיון accretion of discount -
גלגול כספים defeasance -
גובה collector -
גלגול מניות stock kiting -
גובה חיצוני outside collector -
גוביינא collect shipment -
גלגול תעודות פיקדון roll-over certificates of deposit -
גודל הנפקה issue size -
גלולת רעל poison pill tactics -
גלי אליוט Elliott waves -
גודל שוק market breadth -
גליל galil -
גולגולת וכתפיים head and shoulders -
גלישת דובים bear slide -
גוף מוסדי institutinal entity -
גם אני me too -
גוף מנהל managing body -
גמ"ח accomodation loan -
גוף מסדיר את עצמו self regulatory body -
גמא gamma -
גוף משפטי legal entity -
גמול דירקטורים directors remuneration -
גורם ביטחון safety factor -
גמילות חסד (גמ"ח) accommodation loan -
גורמי סיכון risk factors -
גמירת דעת decision -
גוש דולר dollar markets -
גמישות הון capital elasticity -
גז haircut -
גמישות פיננסית financial flexibility -
גיאות ע"ע גֵאוּת. -
גמלאי pensioner -
גיבוי המשאית back-up the truck -
גנבה theft -
גידור hedging -
גנבה בידי מנהל theft by officers -
גידור בחסר short hedge -
גנבת דעת deceit -
גידור ביתר long hedge -
גריפה scoop -
גידור דינמי dynamic hedging -
גרירת ביצוע performance drag -
גידור סיכון risk hedging -
גרם הפרת חוזה inducement to break a contract -
גידור צולב cross hedge -
גרעון deficit -
גידור, יחס hedge ratio -
גרעון מוכר recognized deficit -
גידור, סעיף hedging clouse -
גרעון מיוצב funded deficit -
גיוון השקעות investment diversification -
גרעון נזילות liquid deficiency -
גיול aging -
גרעין שליטה control core -
גיול חייבים aging of receivables -
גרף אריתמטי arithmetic graph -
גיוס כספים funds raising -
גרף חשבוני arithmetic graph -
גיוס, מערך mobilization system -
גרף יחסי logarithmic graph -
גיזה haircut -
גרף לוגריתמי logarithmic graph -
גיל age -
גרפיקה עסקית business graphics -
גיל פרישה retirement age -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות