לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 צ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
צוואה פגומה faulty will -
צ'רטיסט chartist -
צוואה פסולה invalid will -
צאצא ישיר lineal descendant -
צבור accumulated -
צופן בינלאומי international code -
צביעת סרט painting the tape -
ציוד בר־מימוש disposalable property -
צביר cumulative -
ציון אשראי credit score -
צבירה accumulation -
ציון חוב due bill -
צבירת ריבית interest accumulation -
ציון כונות indication of interest -
צד ימין right-hand side -
ציטוט quotation -
צד להסכם concert party -
ציטוט ישיר direct quotation -
צד מצווה instructing party -
ציטוט מוצלב cross rate -
צד מקבל receiving party -
ציטוט מחייב firm quote -
צד שכנגד opposing party -
ציטוט סגירה closing quote -
צד שלישי third party -
ציטוט עקיף indirect quotation -
צד שמאל left-hand side -
צייד מציאות bargain hunter -
צדדים סמוכים immediate parties -
צילינדר cylinder -
צדדים קשורים related parties -
צינורות מימון financing channels -
צדדים רחוקים remote parties -
ציפיות, היפוטזת expectations hypothesis -
צו הוצאה לפועל fieri facias [L] -
צירוף tacking -
צו החזר detinue -
צלילה dive -
צו הפסקה מנהלי cease and desist order -
צו הקפאה freezing instruction -
צמד מטבעות currency pair -
צו כינוס receiving order -
צמודי דולר dollar linked -
צו לא־תעשה prohibitory injunction -
צמודי מדד index linked -
צו לקיום הפחתה impairment injunction -
צמיחה growth -
צו מניעה restraining order / protective injuction -
צמיחה חזויה anticipated growth -
צו סיוע writ of assistance -
צמיתות perpetuity -
צו עשה mandatory injunction -
צמצום הפסדים cutting a loss -
צו פירוק liquidation order -
צף float -
צו שחרור discharge order -
צפונה nortward -
צו תכולה writ of extent -
צפי תזרים תקבולים income flow expectancy -
צוואה testament -
צוואה בפני רשות testement in presence of authority -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות