א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
מ"ר OS - מ"ר מב' POS - מאבקי שליטה proxy fights - מאגד חתמים underwriters consortium - מאגר מידע information bank - מאגר משכנתאות mortgage pool - מאורה pit - מאזן ביניים interim balance sheet - מאזן חצי־שנתי semi-annual balance sheet - מאזן מאוחד .consolidated balance sheet - מאזן מקוצר condensed balance sheet - מאזן משווה comparative balance sheet - מאזן רבעוני quarterly balance sheet - מאיה Maya - מאיץ פיננסי financial eccelerator - מאמץ מיטבי best effort - מאמת עצמאי independent authenticator - מאפייני אופציה option charcteristics - מאפייני המסחר ברצף continuous trading characteristics - מאפייני השקעה characteristics of investments - מאפייני פיקדון deposit characteristics - מבוא introduction - מבחן הון מופחת capital impairment test - מבחן חדלות פירעון insolvency test - מבחן חומצי acid test - מבחן מסננים filter test - מבחן מקבצים run test - מבחן נכסים קבועים fixed assets test - מבחן עודפים surplus test - מבחן פילטרים filter test - מבחן רווחים profit test - מבחן רווחים צבורים accumulated profits test - מבחני יעילות שוק market efficiency tests - מבנה בעלות ownership structure - מבנה עתי של שערי ריבית term tructure of interest rates - מבנה שערי ריבית חזויים anticipated structure of interest rates - מבצע הפעלה activation program - מבצע הפצה distribution program - מבצע רכישה acquisition program - מבקר controller - מבקר הבורסה stockexchange controller - מגדר hedger - מגמה חיובית positive trend - מגמה מעורבת neutral trend - מגמה עיקרית primary trend - מגמה שלילית negative trend - מגמה, ניתוח trend analysis - מגמת ביקושים demand trend - מגמת היצעים supply trend - מגמת ירידה downtrend - מגמת מחירים price trend - מגמת עלייה up trend - מגמת שוק market trend - מגנא magna - מדגם שוק market sample - מדד איגרות חוב bond index - מדד אלפא alfa index - מדד ביום פלוני day index - מדד ביתא beta index - מדד בסיס / מדד בסיסי basic index - מדד גבוה־נמוך [HI-LO] high-low index - מדד גנסן Gensen index - מדד דאו־ג'ונס Dow Jones averages - מדד דאו־ג'ונס למניות התעשייה Dow Jones industrial average - מדד דאקס deutcher aktienindex [DAX] - מדד דיווידנד dividend index - מדד האנג־סנג Hang Seng index - מדד הגלילים galils index - מדד הון רשום registered capital index - מדד הישרדות של אלטמן Altmans fail score - מדד היתר index of the rest / midcape index - מדד המימוש realization index - מדד הסופרבול super ball indicator - מדד השקעה investment index - מדד חזוי anticipated index - מדד ידוע known index / last published index - מדד ייחוס benchmark - מדד ימי ביצוע חלקי partial execution days index - מדד ימי מסחר trading days index - מדד ימי שער בלבד rates only days index - מדד ימי תנודה בלתי מוגבלת unlimited fluctuations days index - מדד יסודי basic index - מדד יתר index of the rest 30 - מדד מגמה trend index - מדד מדדים מובילים (ממ"מ) leading indicators index [LII] - מדד מהירות מחזור turnover index - מדד מוחלף substitute index - מדד מחזור יומי daily volume index - מדד מחיר price index - מדד מניות stock index / share index - מדד מניות אקטוארי עולמי של הפיננשל טַיְימְס - מדד מניות אקטוארי של הפיננשל טיימס financial times actuaries share index - מדד מניות בינלאומי / ניקי nikkei index 50 / i.s.e. - מדד מניות גלובלי global stocks index - מדד מניות הבנקים banks share index - מדד מניות היתר index of the rest shares - מדד מניות יפניות בטוקיו neikkey - מדד מניות כללי general share index - מדד מניות עולמי של מורגן סטנלי morgan stanley capital international world index - מדד מניות עיקריות של הבורסה של אמֵרִיקָה - מדד מסחר trading index - מדד מעו"ף maof index - מדד משולב combined index / index of leading indicators - מדד משוקלל-מחיר price-weighted index - מדד משורשר chain-linked index - מדד נאסד"ק nasdaq index - מדד נדל"ן real estate 15 index - מדד ניקיי neikkey stock average - מדד סטנדרד אנד פור standard and poor's averages - מדד סטנדרד אנד פור 500 (משולב) composite stock index standard and 500 poor's - מדד סיכון risk index - מדד סילבר silver's index - מדד סל basket index - מדד סלקטיביות selective index - מדד עוצמה יחסית relative stregth index [RSI] - מדד עליות-ירידות advance-decline index - מדד ענף industry index - מדד פחד fear index - מדד פיזור קח-תן bid-ask spread index - מדד פיננשל טיימס financial times index (ft index) - מדד פעילות activity index - מדד צמוד משורשר chain-linked index - מדד קאק coatation assiste-e en continu [cac] - מדד קובע index of record / record index - מדד קוספי kospi index - מדד קידמה ממשית genuine progress indicator [gpi - מדד קישור index linkage - מדד רווחיות ענפים prfitability index - מדד שארפ sharp index - מדד שחרים shahars index - מדד שיעור תשואה כולל total return index - מדד של index of - מדד של חודש month's index - מדד שלג בבוסטון boston snow indicator - מדד שערי איגרות חוב bond quotations index - מדד שערי מניות share quotation index - מדד שקיפות tranparency index - מדד ת"א 100 t.a. 100 index - מדד ת"א 25 t.a. 25 index - מדד ת"א 35 TA-35 index - מדד ת"א 75 t.a. 75 index - מדד ת"א 90 TA-90 index - מדד תזמון timing index - מדד תיאורטי theoretical index - מדד תל אביב 100 Tel Aviv 100 index - מדד תל אביב 25 Tel Aviv 25 index - מדד תל אביב 75 Tel Aviv 75 index - מדד תל־אביב בנקים tel-aviv banks index - מדד תל-בונד 20 tel-bond 20 index - מדד תל-בונד 40 tel-bond 40 index - מדד תל-בונד 60 tel-bond 60 index - מדד תל-דיב Tel-div index - מדד תל־טק Tel-tec index - מדד תל־טק 15 Tel-tec 15 index - מדד תנודתיות volatility index [VIX] - מדד תנע momentum indicator - מדד" בגין" index "in lieu" actual index - מדדי בורסה stock exchange indexes - מדדי הישרדות Z score - מדדי סחירות marketability index - מדדי תל-בונד tel bond indexes - מדדים מובילים leading indicators - מדושן rich - מדיניות אדמה חרוכה scorched earth policy - מדיניות דיבידנד בלתי סדיר irregular dividend policy - מדיניות המחרה pricing policy - מדיניות הצבעה voting policy - מדיניות השקעות investment policy - מדיניות חלוקת רווחים profit distribution policy - מדיניות קנה והחזק Buy and hold policy - מדיניות שמירת רשומות record retention policy - מדליה ממלכתית official mwdal - מדף מציאות bargain counter - מדרג grade - מדרגה stage - מדריך manual - מדריך (2) guide - מדריך זכויות הצבעה voting rights guide - מדריך לאופציות option guide - מדריך לאיגרות חוב bond guide - מדריך לחברות companies guide - מדריך לחברי הבורסה stock exchange members guide - מדריך למניות stock guide - מדריך מדדי סחירות marketability averages guide - מדריך ניירות ערך המירים convertible securities guide - מהותיות materiality - מהותיות איכותית qualitive materiality - מהותיות כמותית quontative materiality - מהילת מניות stock watering - מהלך הגנתי defensive move - מהמר plunger - מהפך turnaround - מובטח secured - מוביל leader - מוביל מחירים price leader - מובן מאליו tacit - מוגדר זכויות defined benefit - מוגדר תרומה defined contribution - מוגמר choate - מודדי ביצועים performance measures - מודל ארו-דברו Arrow-Debreu model - מודל בינומי binomic model - מודל בלק ושולס Black and Scholes Model - מודל ברונפלד Bronfield model - מודל החלטות השקעה investment decisions model - מודל המחרת נכס הון capital asset pricing model - מודל מטרות חברה objects of company model - מודל מסננים filter model - מודל נאיבי naive model - מודל עוצמה יחסית relative strength model - מודל קוקס ורובינשטיין Cox and Rubinstein model - מודל שוק market model - מודל תיק השוק market portfolio model - מוזמן invitee - מוחזר במלואו fully circled - מוטב beneficiary - מוטב אגבי incidental beneficiary - מוטב מיידי immediate beneficiary - מוטב נקוב בשם named beneficiary - מוטב סופי ultimate beneficiary - מוטב עוקב successive beneficiary - מוטב על תנאי contingent beneficiary - מוטב ראשי primary beneficiary - מוכ"ז bearer - מוכן לשימוש turnkey - מוכר בחסר short seller - מומחה expert - מומחה (2) specialist - מומנטום momentum - מונה קולות scrutineer - מונח בקופסה free box - מונחי מחיר incoterms - מוסב endorsee - מוסד institution - מוסד ללא כוונת רווח non-profit organization - מוסד לפיקדונות deposit-taking institution - מוסד פיננסי חוץ-בנקאי off-bank financial institution - מוסד ציבורי public institution - מוסדות חוץ foreign institutions - מוסר כתב זה bearer - מוסר תשלומים ירוד poor payments morality - מועד date - מועד אחרון dead line - מועד הבסיס basis date - מועד הגשת חשבון billing date - מועד הודעה notice day - מועד הספקה supply date - מועד התחשבנות account day - מועד התקשרות attachment date - מועד זמין available date - מועד חלוקה distribution date - מועד חלות due date - מועד חלות (2) maturity date - מועד מסירה delivery date - מועד עסקה trade date - מועד פדיון redemption date - מועד פיקדון deposit date - מועד פירעון due date - מועד פקיעה expiration date - מועד קטוע broken date - מועד רישום registration date - מועד תחילה dated date - מועד תפוגה expiration date - מועד תקיפות effective date - מועד תשלום שחלף past due - מועדון בנקאי bank club - מועדון חוסכים savings club - מועדון משקיעים investment club - מועדית forward contract - מועמד להשתלטות takeover candidate - מועמד לרכישה acquisition candidate - מועצה מייעצת advisory board - מועצת מנהלים מדורגת staggered board of directors - מועצת מנהלים צולבת interlocking directorate - מוערך בחסר undervalued - מוערך ביתר overvalued - מופשט incorporeal - מוציאים זה את זה mutually exelusive - מוצע asked - מוצע ונדרש asked and bid - מוצע לקנייה bid - מוצר מובנה structur product / structure - מוצרים נגזרים derivative products - מוצרים פיננסיים נגזרים financial derivative - מוקד עורפי back office - מוקד קדמי front office - מוקפא frozen - מורגן סטנלי קפיטל אינטרנשיונל morgan stanly capital international[msci - מורד הזרם downstream - מורטוריום moratorium - מורשה bequest - מורשה agent - מורשה חתימה authorized signatory - מושב (בבורסה) seat (on the exchange) - מושב בורסה session - מושך drawer - מותלה contingent - מזומן cash - מזומן (2) till money - מזומן זמין available cash - מזומן חופשי available cash - מזומן כללי general cash - מזומנים cash - מזומנים בכספת vault cash - מזכיר secretary - מזכיר חברה company secretary - מח"מ average duration - מחגר ratchet - מחדל default - מחדל (2) failure - מחדל השקעה investment fail - מחדל יישוב settlement fail - מחדל מסירה fail to deliver - מחדל קבלה fail to receive - מחוץ לבורסה off the board - מחוץ לכסף out of the money - מחוץ לקו out of line - מחוץ לשוק away from the market - מחזור ארוך טווח long-range cycle - מחזור אשראי credit turnover - מחזור בדולרים volum of dollar - מחזור גבייה collection cycle - מחזור הון capital turnover - מחזור הון בעלים equity turnover - מחזור יומי daily turnover - מחזור כספי volum of money - מחזור לטווח בינוני medium-range cycle - מחזור לטווח קצר short-range cycle - מחזור מניות volum of stocks - מחזור מסחר trad turnover - מחזור עסקות volume of transactions - מחזור תיאורטי theoretical volume - מחזור תקני standard turnover - מחזוריות מסחר rotation of trade - מחזיק אופציה optionee / option holder - מחזיק משכנתא mortgage holder - מחילת חוב loan forgiveness - מחיקה write-off - מחיקה (2) delisting - מחיקת היסב endorsement write-off - מחיקת חוב אבוד bad debt write off - מחיקת נייר ערך delisting - מחיקת נכסים assets write off - מחיר אגרות חוב bonds cost - מחיר אופציה option price - מחיר אופציה מועדית forward option rate - מחיר אופצית מעו"ף Maof option price - מחיר איגרות חוב bonds cost - מחיר אינדיקטיבי indicaledc market - מחיר אמצעי middle price - מחיר בדולרים American parity - מחיר בורסה stock exchange price - מחיר ביחס לרווח price ernings ratio - מחיר בלימה stop price - מחיר במזומן cash price - מחיר במקום spot price - מחיר בנקים banks price - מחיר בסיסי basis quote - מחיר בסיסי (2) basis price - מחיר בשער המפעל ex-works price / ex-factory price - מחיר הגבלה limit price - מחיר הוגן laesio enormis - מחיר הוגן (2) fair price - מחיר המרה conversion price - מחיר הנפקה issue price - מחיר הצעה offering price - מחיר ותשואה price and yield - מחיר זכות price of rights - מחיר חליפין exchange price - מחיר חתימה subscription price - מחיר יחידה unit price - מחיר יסודי basic price - מחיר ירוד depressed price - מחיר כסף price of money - מחיר מבוקש asked price - מחיר מדוד meter rate - מחיר מוגזם pricey - מחיר מוצהר posted price - מחיר מוצע bid price - מחיר מותאם adjusted price - מחיר מטרה target price - מחיר מימוש exercise price / strike price - מחיר מימוש באופציה מכר put exercise price - מחיר מימוש באופציה רכש call exercise price - מחיר מיצוי exhaust price - מחיר מירבי maximum price - מחיר מכירה selling price - מחיר ממוצע average price - מחיר מסירה delivery price - מחיר מצוטט quoted price - מחיר מציין indicated market - מחיר מתואם adjusted price - מחיר מתווה marker price - מחיר נאיבי naive price - מחיר נומינלי nominal price - מחיר ניצול striking price - מחיר נכס הבסיס underling asset price - מחיר נעילה Closing price - מחיר נקוב nominal price - מחיר סחורה בעין actual price - מחיר עליון ceiling price - מחיר עסקה trade price - מחיר עתידיות futures price - מחיר פדיון redemption price - מחיר פדיון מוקדם call price - מחיר פיסי physical price - מחיר פתיחה opening price - מחיר קובע settlement price - מחיר קובע למימוש exersice price - מחיר קח asked price - מחיר קטלוגי list price - מחיר קנייה purchase price - מחיר קנייה מרבי maximum purchase price - מחיר רצפה floor price - מחיר שוק market price - מחיר שוק פתוח open market price - מחיר שוק של נכסי הון capital assets price market [CAPM] - מחיר שחרור release price - מחיר שינוי modified price - מחיר תחילי initial price - מחיר תחתון bottom price - מחיר תן bid price - מחיר תקרה ceiling price - מחירון price list - מחלבת כסף cash cow - מחלקת אישורים authorization department - מחלקת אשראי credit department - מחנק אשראי credit crunch - מחסן סחורות בסיסיות commodity warehouse - מחסן ערובה bonded warehouse - מחשב בורסה stock exchange computer - מט"ח F/X - מטבע אויב enemy's currency - מטבע אחיד uniform currency - מטבע דיגיטלי digital currency - מטבע התחשבנות money of account / billable currency - מטבע זר foreign currency - מטבע חוץ מועדי forward exchange - מטבע חוץ, סיכון foreign exchange risk - מטבע כיבוש occupation currency - מטבע מבוזר crypto currency - מטבע מפתח key currency - מטבע נוכרי xenocurrency - מטבע פגום defaced coin - מטבע קריפטוגרפי crypto currency - מטלטלין chattel - מטלטלין אישיים chattel personal - מטעה illusory - מטען consignment - מטרה objective - מטרות חברה objects of company - מטרות חברה, מודל company's objects model - מטריצת השפעות influence matrix - מטרת רווח profit objective - מיאון disclaimer - מידה כנגד מידה quid pro quo - מידע אמפירי EMPIRICAL INFORMATION - מידע בנקאי bank's information - מידע מהותי material information - מידע מטעה misinformation - מידע מיידע advice information - מידע פומבי public information - מידע פנים inside information - מידע שלילי derogatory information - מיוחד extra - מיוחס imputed - מיון classification - מיון (2) sort - מיון (3) breakdown - מיון מחדש re-classification - מיון משני secondary classification - מיופה כוח לפעול attorney in fact - מיזוג merger - מיזוג במורד downstairs merger - מיזוג הופכי משולש invert triangle merger - מיזוג תשלובתי conglomerate merger - מיזם, תאורית concern theory - מיחזור איגרת חוב debt monetization - מיחזור מראש advance refunding - מיחזור משכנתא mortgage refinancing [refi] - מיטב המאמצים best efforts - מיטיב benefactor - מייפל ליף maple leaf - מיל מרובע the square mile - מילווה loan - מילווה בריבית קצוצה usurious - מילווה בררה optionally linked loan - מילווה בררה כפולה צמודה double option linked loan - מילווה חובה compulsory loan - מילווה לא־סחיר non marketable debt - מילווה מרצון non-compulsory loan / voluntary loan - מילווה פנים internal loan - מילווה צמוד indexed loan / linked loan - מילווה קצר מועד (מק"מ) short term bill [MAQAM] - מילוות ומקדמות חירום emergency loans and advances - מילוות מדינה government loans - מילוות מועדפים preferred loan - מיליארד milliard - מילת מפתח keyword - מימון באמצעות איגרות חוב bond financing - מימון באמצעות חשבונות חייבים accounts receivable financing - מימון באמצעות מלאי inventory financing - מימון באמצעות מניות equity financing - מימון ביניים nursery loan - מימון ביניים (2) interim financing - מימון בעלים equity financing - מימון דק thin financing - מימון התנהגותי behavioral finance - מימון זר debt financing - מימון חברה corporate finance - מימון חוב debt financing - מימון חוזים contracts financing - מימון חוזר של משכנתא refunding mortgage - מימון חוץ מאזני off balancesheet finance - מימון חוצה גבולות cross border financing - מימון חיצוני outside financing - מימון יבוא import financing - מימון ינוקא nursery financing - מימון יצוא export's financing - מימון יתר overfinancing - מימון כפול double financing - מימון לדיור home financing - מימון לטווח ארוך long-term financing - מימון לטווח בינוני medium term financing - מימון לטווח קצר short term financing - מימון משלוחי יצוא financing of export shipping - מימון משני secondary financing - מימון נכסים assets financing - מימון סוחר dealer financing - מימון סועד nursery finance - מימון סחר חוץ foreign trade financing - מימון עסקי commercial financing - מימון עצמי internal financing - מימון פנימי internal financing - מימון פער gap financing - מימון פרוייקט project finance - מימון קבוע permanent financing - מימון תעשיות ינוקא nursery finance - מימוש 1 (זכויות) exercise - מימוש 2 (נכס) realization - מימוש אופציה option exercise - מימוש אופציות על מדד מניות excercise of stock index option - מימוש אופציית רכש put to seller - מימוש בעלייה realization in upside trend - מימוש הפסדים losses realization - מימוש כספי cash settlement - מימוש משכנתא mortgage realization - מימוש נכס חוץ foreign asset realization - מימוש פיזי delivery settlement - מימוש רווחים profit realization / take profits - מימושים כבדים oversold - מימושית warrant - מימושית תמידית perpetual warrant - מינוי נגיד בנק ישראל appointment of the Bank - מינון השקעה investment dosage - מינוף / ממחה leveraging / gearing - מיני־מניפולציה minimanipulation - מיסב endorser - מיספר חשבון account number - מיעוד timing - מיעוט מוגן protected minority - מיצוע averaging - מיצוע בסכום קבוע shekel cost averaging - מיצוע מטה averaging-down - מיצוע מעלה averaging-up - מיקוד postcode - מיקרופילם microfilm - מיקרופיש microfiche - מישכון mortgaging - מיתאם בין שווקים markets correlation - מכבסת כסף money laundry - מכה killing - מכונת הטבעה stamping machine - מכירה sale - מכירה באמצעות בית הוצאה placing by issuing house - מכירה בחסר going short / short sale - מכירה בעקבות חדשות טובות selling on the good news - מכירה בצובר bulk sale - מכירה בתוספת sell plus - מכירה בתרמית deceitful sale - מכירה חוזרת buy back - מכירה חלקית partial sale - מכירה כסוכן selling as agent - מכירה כפויה forced sale - מכירה למסירה מיידית spot sale - מכירה מוחלטת outright sale - מכירה מועדית forward selling - מכירה מוקדמת advance placing - מכירה מעבר לדלפק the over counter sale- - מכירה מתחת למחיר השוק selling below the market - מכירה נוקשה hard sell - מכירה נכונה good selling - מכירה פומבית auction - מכירה פומבית כפולה doubl auction principle - מכירה צולבת cross selling - מכירות קבוצתיות group sales - מכירת אוכף short straddle - מכירת אופציה option sale - מכירת הלוואות loan selling - מכירת הלוואות מסחריות commercial loan selling - מכירת חוזה סינטטי synthetic short future - מכירת חוזה עתידי short future - מכירת חיסול selling off - מכירת מצוקה bail out - מכירת פרפר short butterfly - מכירת שיעבוד enclosure sale - מכירת תיק sell the book - מכירת־יתר oversold - מכלול batch - מכללא implied - מכניזם התערבות intervention mechanism - מכסות מזומנים cash quota - מכפיל בין־לילה overnight multiple - מכפיל הון capital multiplier - מכפיל הון עצמי equity multiplier - מכפיל הכנסות income multiplier - מכפיל התרחבות פיקדונות deposit expansion multiplier - מכפיל יצירת פיקדונות deposit creation multiplier - מכפיל מכירות sales multiplier - מכפיל מכירות תפעולי operating sales multiplier - מכפיל נכס הבסיס underlying asset multiplier -
מכפיל צמיחה growth multiplier - מכפיל רווח price earnings ratio (p/e) - מכפיל רווח ממוצע average price earnings ratio - מכפיל רווח עתידי future price earnings ratio - מכפיל תזרים מזומנים cash flow multiplier - מכפיל, גישת multiplier approach - מכפיל, שיטת multiplier method - מכר חוזר buy back - מכרז auction / tender - מכרז אשראי credit tender - מכרז בלתי מפלה nondiscriminating tender - מכרז בנק ישראל bank of Israel tender - מכרז חלופות alternatives bid - מכרז חסום capped bid - מכרז יומי daily tender - מכרז למחיר price-auction system - מכרז לעסקות מועדיות forward transactions tender - מכרז מדורג graduated tender - מכרז מפלה discriminatory tender - מכרז סגור closed tender - מכרז פומבי advertized bidding - מכרז פתוח advertised bidding - מכשיר השקעה מובנה structure investment vehicle [siv - מכשיר פיננסי financial instrument - מכשיר פיננסי מובנה structured product - מכשירי השקעה מורכבים combined investment instruments - מכתב אישור הלוואה facility letter - מכתב אשראי letter of credit - מכתב אשראי בלתי הדיר irrevocable letter of credit - מכתב אשראי בלתי חוזר irrevocable letter of credit - מכתב אשראי בלתי מקוים unconfirmed letter of credit - מכתב אשראי בעתודה standby letter of credit - מכתב אשראי בר ביטול revocable letter of credit - מכתב אשראי בר־הסבה assignable letter of credit - מכתב אשראי בתשלום נדחה deferred payment letter of credit - מכתב אשראי גב־אל־גב back-to-back letters of credit - מכתב אשראי הדיר revocable letter of credit - מכתב אשראי חוזר revolving letter of credit - מכתב אשראי לביצוע performance letter of credit - מכתב אשראי למזומנים cash letter of credit - מכתב אשראי לנוסע travelers letter of credit - מכתב אשראי מובטח guaranteed letter of credit - מכתב אשראי מותנה letter of credit yb־dnats - מכתב אשראי מפוצה reimbursement letter of credit - מכתב אשראי מקוים confirmed letter of credit - מכתב אשראי נקי clean letter of credit - מכתב המלצה letter of introduction - מכתב הסכמה consent letter - מכתב הקצאה allotment letter - מכתב התחייבות letter of undertaking - מכתב התנצלות letter of regret - מכתב התראה warning letter - מכתב זיהוי letter of indication - מכתב חיזוק letter of confortm - מכתב לחתם comfort letter - מכתב סליקה remittance letter - מלאי inventory - מלאי חופשי free stocks - מלאי חסר inventory shortage - מלאי כביטחון לאשראי inventory as a collateral - מלאי כסף money stock - מלאי ראשוני carry over - מלאך נופל fallen angel - מלווה lender - מלווה במשכנתא mortgagee - מלוות ממשלתיים government loans - מלחמת מחירים price war - מלחמת קרנות נאמנות unit trust war - מלכ"ר non-profit organization - מלכוד דובים bear squeeze - מלכודת דובים bear trap - מלכודת סרטנים lobster trap - מלכודת ערך value trap - מלכודת פרים bull trap - מלכודת צמיחה growth trap - מלכתחילה ab-initio - ממונה על הגבלים עסקיים restraint of trade controller - ממונה על חיסכון savings commissioner - ממונה על שוק ההון capital market commissioner - ממונף leveraged / geared - ממוצע נע moving average - ממחה assignor - ממליץ referee - ממסר מניות transmission of shares - ממסרים receivables - ממסרים דחויים deferred receivables - ממסרים דחויים (2) defferred instruments - ממסרים סחירים negotiable receivables - ממשך draft - ממשך בנקאי banker's draft - ממשך דוקומנטרי documentary draft - ממשך הגעה arrival draft - ממשך הדדי paper eman־owt - ממשך לדרישה demand draft - ממשך להצגה presentation draft - ממשך לזמן time draft - ממשך לראיה sight draft - ממשך נוכרי foreigin draft - ממשך נקי clean draft - ממשכי גבייה collection drafts - ממשכן mortgagor - ממתיק sweetener - מנגנון התערבות intervention mechanism - מנגנון תשלומים payment mechanism - מנדט mandate - מנדמוס mandamus - מנהג custom - מנהיג leader - מנהל official - מנהל (2) manager - מנהל (3) director - מנהל בעל שליטה controlling director - מנהל השקעות investment manager - מנהל זמני temporary administrator - מנהל חברה director - מנהל כללי managing director - מנהל מוביל lead manager - מנהל מורשה administrator - מנהל מיוחד special administrator - מנהל מלוות המדינה government loans administration - מנהל סינדיקט syndicate manager - מנהל עסקים executive - מנהל קרן unit trust manager - מנהל תאגיד corporation manager - מנהל תיקים portfolio manager - מנהלה management - מנוף אופציה option leverage - מנוף אשראי credit leverage - מנוף הוני capital leverage - מנוף הפוך reverse leverage - מנוף כתב אופציה option warrant leverage - מנוף פיננסי של מאזן balance sheet financial leverage - מנוף פיננסי של רווח והפסד profit and loss financial leverage - מנוף שלילי negative leverage - מנח situs - מניה ב"אוצר" treasury stock - מניה באגודה שיתופית cooperative society share - מניה בידי הציבור outstanding stock - מניה בנאמנות shares in trust - מניה בנקאית bank stock - מניה בת־פדיון redeemable stock - מניה דואלית dual stock - מניה הגנתית defensive stock - מניה זוגית paired shares - מניה זוהרת glamour stock - מניה זולה cheap stock - מניה חדשה new share - מניה חופשית free share - מניה חלוטה forfeited share - מניה חמה hot stock - מניה חסומה restricted stock - מניה יקרה costly stock - מניה כבדה features - מניה כבדה (2) heavy share - מניה לא פעילה inactive stock - מניה לא רשומה unlisted stock - מניה לא רשומה (2) unregistered stock - מניה ללא הצבעה non voting stock - מניה ללא ערך נקוב no-par value stock - מניה לעומת איגרת חוב stocks vs. bonds - מניה מבוקשת glamour stock - מניה מדוללת diluted stock - מניה מהולה watered stock - מניה מובטחת guaranteed stock - מניה מוגבלת restricted shares - מניה מועדפת preferred shares - מניה מוענקת donated stock - מניה מורצת pushed stock - מניה מחוברת stapled shares - מניה מחזורית cyclical stock - מניה מייצגת barometer stock - מניה מסווגת classified stock - מניה מסוכנת risky stock - מניה מסמיכה qualification shares - מניה מסתתרת underlying share - מניה מקולפת stripped share - מניה משומרת saltdown stock - מניה מתה dead stock - מניה נדחית deferred stocks - מניה נחותה inferior share - מניה סחירה negotiable share - מניה סיאמית siamese shares - מניה ספקולטיבית high risk stocks - מניה סתומת שווי value stock rap־non - מניה עצורה stopped stock - מניה פדויה retired stock - מניה פיננסית financial securiting - מניה פעילה active stock - מניה צפה floating stock - מניה קלה thinly-held stock - מניה רדומה treasury stock - מניה רשומה registered stock - מניה רשומה למסחר listed stock - מניה שאולה borrowed stock - מניה שלא הונפקה unissued stock - מניה שלא נרכשה בהנפקה unsubscribed share - מניה שנפרעה בחלקה partly-paid share - מניה שנפרעה במלואה fully-paid share - מניה ששולמה בחלקה partly-paid share - מניה ששולמה במלואה fully-paid share - מניה תנודתית volatility stock - מניה תעשייתית industrial stocks - מניות אלמנות ויתומים widow and orphan stock - מניות ארביטרז' arbitrage stock - מניות בכורה לא צוברות non-cumulative preferred stock - מניות היתר midcap stock - מניות חליפות alternative shares - מניות כסף money stocks - מניות מעו"ף shares ma-off - מניות סדרה א class a stock - מניות סדרה ב class b stock - מניות פרוטה penny stock - מניות תל־אביב stock 100 Tel-Aviv - מניין חוקי quorum - מניית ערך value stock - מניית ערך בינונית mid-value stock - מניית ערך קטנה small value stock - מניעת כפיית המרה call protection - מניעת מידע information concealment - מניעת נזק prevention of loss - מניפולציה manipulation - מנית "יו־יו" yo-yo stock - מנית ביטוח insurance stock - מנית ביצוע performance stock - מנית בכורה בשער מותאם adjustable rate preferred stock - מנית בכורה בת פדיון redeemable preferred stock - מנית בכורה המירה convertible preferred stock - מנית בכורה לא משתתפת non-participating preferred stock - מנית בכורה מוגנת protected preferred stock - מנית בכורה מועדפת prior preferred stock - מנית בכורה משתתפת participating preferred stock - מנית גידול growth stock - מנית דמה phantom stock - מנית הכנסה income share - מנית הכרעה casting share - מנית הכשרה qualification share - מנית הנהלה management share - מנית הצבעה voting stock - מנית השתתפות participating share - מנית זכות rights share - מנית יסוד foundetion share - מנית מהפך turnaround stock - מנית מוכר vendors' shares - מנית מימוש underlying share - מנית מנהלים managers share - מנית מפנה turnaround stock - מנית סטוק stock - מנית עידית blue chip / first class stock - מנית עילית blue chip - מנית צמיחה performance stock / growth shares - מנית שירותים public utility stock - מנית שליטה controlling share - מנית תאגיד concerns share - מנית תמריץ incentive stock - מנעול ביטחון drop-lock - מנפיק issuer - מנפיק חוץ foreign issuer - מנתח analyst - מנתח אשראי credit analyst - מנתח פיננסי financial analyst - מנתק זרם circuit breaker - מס בולים stamp tax - מס בורסה stock exchange tax - מס בלתי מוחשי intangible tax - מס הוני capital tax - מס חברות corporation tax - מס מוגבל reduced tax - מס מועדף preferred tax - מס מחזור turnover tax - מס על איגרת חוב tax on bonds - מס על ניירות ערך tax on securities - מס עסקות stock transfer tax - מסגרת אשראי credit frame - מסדיר regulator - מסונף affiliate - מסוף בנקאי automatic teller machine - מסוף בעל צמצם זעיר very small aperture terminal [VSAT] - מסור whipsaw - מסחר אלקטרוני electronic trading - מסחר באופציות option trading - מסחר בו־ביום day trading - מסחר בזכויות rights trading - מסחר בחבילות block trading - מסחר במניות shares trading - מסחר במעו"ף Maof trading - מסחר במרווח marginal trading - מסחר במשתנים variable rates trading - מסחר בן יומו daylight trading - מסחר בניירות ערך securities trading - מסחר בסדרות trading in series - מסחר ברצף במק"מ ובאג"ח continuous trading in makam and bonds - מסחר ברצף נגזרים continuous trading in derivatives - מסחר בשער הנעילה At the closing price trading - מסחר בתוך המשפחה incestuous share dealing - מסחר דו־צדדי bilateral trade - מסחר דו־צדדי (2) two-way trade - מסחר חוזר retrading - מסחר יום ולילה twenty-four hour trading - מסחר לא־רשום unlisted trading - מסחר לאחר הנפקה after market - מסחר לאחר סגירה after hours dealing - מסחר ללא תעודות certificateless trading - מסחר לפי תשואות trading according to yields - מסחר מחוץ לבורסה off-floor trading - מסחר מחוץ לזירה off-floor trade - מסחר ממוחשב computerized trade - מסחר מעבר לדלפק off the counter trading - מסחר מתוכנת program trading - מסחר סימולטני simultanius trade - מסחר פתיחה opening trading - מסחר קצר מועד short term trading - מסחר רב־צדדי multilateral trading - מסחר רציף continuous trading - מסחר תקין orderly trade - מסירה delivery - מסירה בדרך הרגילה regular way of delivery - מסירה בעין physical delivery - מסירה כנגד תשלום delivery vs. payment [DVP] - מסירה כשורה good delivery - מסירה לקויה bad delivery - מסירה מאוחרת deferred delivery - מסירה מועדית forward delivery - מסירה מיידית spot (delivery) - מסירה מעוכבת delayed delivery - מסירה על תנאי contingent delivery - מסירה שלא כשורה bad delivery - מסירת שטר bill delivery - מסך אדום red screen - מסך ירוק green screen - מסלול גמיש flexible option - מסלול המרה conversion option - מסלול נזילות liqudity path - מסלול עמלות charges option - מסלול פדיון redemption option - מסלקה פנימית internal clearing - מסלקת בנקים banks clearing house - מסלקת הבורסה stock exchange clearing house - מסלקת יורו Euroclear - מסלקת מעו"ף Maoff clearing - מסמך document - מסמך (2) instrument - מסמך אשראי credit instrument - מסמך בלתי ניתן להעברה instrument elbarefsnart־non - מסמך גבייה collection instruction - מסמך גנוב stolen instrument - מסמך התחלי inchoate document - מסמך חוב debt instrument - מסמך כספי financial instrument - מסמך לא־חוקי illegal instrument - מסמך לא־סחיר non-negotiable instrument - מסמך לא־שלם incomplete instrument - מסמך מורכב integrated document - מסמך מעין־סחיר quasinegotiable instrument - מסמך משפטי legal instrument - מסמך משפטי (2) judical document - מסמך נוטריוני notary document - מסמך נפסד damaged document - מסמך סחיר negotiable instrument - מסמך סליקה remittance document - מסמך פיננסי financial instrument - מסמך קהילתי חדש new community instrument - מסמך שוק market instrument - מסמך תשלום payment document - מסמכי הלוואה loan submission - מסמכי התאגדות corporate instruments - מסמכי יסוד basic documents - מסמכי משלוח shipping documents - מסמכים לגוביינא documents collection - מסמכים מסחריים commercial documents - מסמכים נגד קיבול documents against acceptance [D/A] - מסמכים נגד תשלום documents against payment [P/D] - מסע חשיפה road show - מספר number - מספר זהות identity number - מספר חשבון account number - מספר מזהה identifying number - מספר מניה share number - מספר תעודה certificate number - מספרי חשבונות שהוגבלו limited accounts numbers - מסר פיננסי financial message - מעבר לדלפק over-the counter - מעבר לדלפק (2) off the board - מעדן סוף שבוע saturday night special - מעה coins - מעטפת ממשכים sales draft envelope - מעטפת פיקדון deposit envelope - מעידה slippage - מעילה embezzlement - מעין quasi - מעין־דיבידנד quasi-dividend - מעין־חוזה quasi-contract - מעין־מזומן quasi-money - מעל לפארי above par - מעלות maalot - מעמד לווה credit standing - מען legal residence - מעניק grantor - מענק bonus - מעקב follow up - מערך אחזור retrieval system - מערך גיוס mobilization system - מערך העתודות הפדרלי federal reserve system [FED] - מערך מטבעות אירופאי european monetary system - מערך מידע information system - מערך עיבוד פרטים ללא נייר paperless item processing system [PIPS] - מערך תשלומים payment system - מערכת בנקאות banking system - מעשה פשיטת רגל act of bankruptcy - מפגיש finder - מפגש חברתי tailgating - מפגש רצונות coincidence of wants - מפולת מחירים bottom dropped out - מפורש express - מפיץ distributor - מפנה turn - מפנה (2) turnaround - מפקח superintendant - מפקח מיוחד special inspector - מפקח על הבנקים supervisor of banks - מפקח על מטבע חוץ controller of foreign currency - מפקיד depositor - מפקיד (2) bailor - מפרק liquidator - מפרק זמני provisional liquidator - מפתח index - מפתח בעלי מניות shareholders index - מפתח חברים index of members - מצב חשבון statement of account - מצב טכני technical position - מצב כספי financial position - מצב ללא מוצא no-win situation - מצב מוערך בחסר undervalued situation - מצב מזומנים cash position - מצב מיוחד special situation - מצבה tombstone - מצג representation - מצג (2) exhibit - מצג מהותי material representation - מצג שווא misrepresentation - מצוף float - מצוקה squeeze - מצוקה בשל חסר short squeeze - מצוקה טבעית natural squeeze - מצוקה כספית money pinch - מצוקה מלאכותית artificial squeeze - מצטבר cumulative - מציע applicant - מצלצלים speice - מצנח זהב golden parachute - מק"מ maqam [STB] - מקבץ run - מקדם promoter - מקדם אלפא alpha coefficient - מקדם האצה acceleration coefficient - מקדם הצמדה linkage coefficient - מקדם לתיאום שער foreign exchange adjustment coeficient - מקדם מכירות sales promoter - מקדם סילוקין amortization coefficient - מקדם תשואה yield coefficient - מקדם תשואה 1% 1% yield coefficient - מקדמה takedown - מקדמה (2) imprest / advance - מקדמה (3) down payment - מקדמה תמידית imprest fund - מקדמות בנק מרכזי way and means advances - מקום מסירה delivery point - מקום תשלום payment location - מקורב favorites - מקורות הון חוזר sources of working capital - מקורות כספיים funds - מקלט מס tax haven - מקר cooler - מרב-מזער mini-max - מרג'ין margin - מרובע square - מרווח margin - מרווח (2) spread - מרווח אופציות option spread - מרווח אופקי horizontal spread - מרווח אלכסוני diagonal spread - מרווח אנכי vertical spread - מרווח גולמי gross spread - מרווח דובי bearish spread - מרווח הפוך back spread - מרווח זמן calander spread - מרווח יורד Bearish spread - מרווח יחסי ratio spread - מרווח כריך sandwich spread - מרווח מאונך perpendicular spread - מרווח מחיר price spread - מרווח מחיר קח־תן bid-ask spread - מרווח עולה bullish spread - מרווח עתי time spread - מרווח פיננסי financial margin - מרווח פרי bullish spread - מרווח פרפר butterfly spread - מרווח שוק יורד down market spread - מרווח שוק עולה up market spread - מרווח שיעורי ריבית interest rate margin - מרחץ דמים blood bath - מרכז הזמנות call center - מרכז מאשר authorization center - מרכז מבקרים visitors center - מרכז סליקה clearing center - מרכז פניות call center - מרכז רווח profit center - מרמה fraud - מרפק elbow - מרשה principal - מרשם בעלי איגרות חוב bondholders register - מרשם בעלי מניות stockholders register - משא ומתן negotiation - משא ומתן בתום לב good faith bargaining - משבר הסב-פריים sub-prime crisis - משבר מניות הבנקים bank shares crisis - משגור consignment - משוא פנים favouritism - משווק marketer - משוך drawee - משולם למוכ"ז payable to bearer - משולם לפקודה payable to order - משולש triangle - משועבד encumbered - משחק נקי pure play - משחק סכום אפס zero sum game - משיכה withdrawal - משיכה (2) takdown - משיכה בחלקים withdrawal by installments - משיכה ביתר overdraw - משיכת יתר overdraft - משיכת יתר בנוסטרו nostro overdraft - משיכת מועד פירעון stretch the float - משיכת רווחים profit drawing - משיכת שיק check drawing - משך חיים ממוצע (מח"מ) average of duration - משכון pawn - משכון חלקי partial mortgaging - משכון נוטריוני notary pawn - משכון רגיל regular pawn - משכון רכב vehicle mortgaging - משכון שביושר equitable mortgage - משכון, פידיון redemptionof pawn - משכונאי pawnbroker - משכנתא mortgage - משכנתא אב master mortgage - משכנתא בריבית משתנה variable rate mortgage - משכנתא בריבית נדחית deferred interest mortgage - משכנתא בתשלומים מודרגים graduated payment mortgage - משכנתא בתשלומים שווים level payment mortgage - משכנתא הפוכה reverse mortgage - משכנתא כוללת general mortgage - משכנתא לדיור residential mortgage - משכנתא למועד term mortgage - משכנתא לרכישה purchase money mortgage - משכנתא מאוחדת consolidated mortgage - משכנתא נחותה junior mortgage - משכנתא נערבת guaranteed mortgage - משכנתא סגורה closed-end mortgage - משכנתא סגורה (2) closed mortgage - משכנתא עיתית seasoned mortgage - משכנתא עם ביטוח endowment mortgage - משכנתא פחותה junior mortgage - משכנתא פתוחה open-end mortgage - משכנתא פתוחה (2) open mortgage - משכנתא ראשונה first lien / first mortgage - משכנתא שנייה second lien / second mortgage - משכנתא, סעיף mortgage clause - משכנתת מטלטלין chattel mortgage - משלוח דף חשבון bank statement posting - משמורת depository - משמורת לילה night depository - משמורת ניירות ערך securities depository - משמעות שווה idem sonans [L] - משפה indemnifier - משפחת קרנות family of funds - משקיע אסטרטגי strategic investor - משקיע בלתי־מתוחכם unsofisticated investor - משקיע במיעוט minority investor - משקיע זר foreign investor - משקיע טקטי tactic investor - משקיע לטווח ארוך long term investor - משקיע לטווח קצר short term investor - משקיע מוסדי institutional investor - משקיע מתוחכם sophisticated investor - משקיע פעיל active investor - משקיע פרטי private investor - משקיע קבוע firm holder - משקיע קטן small investor - משקיע קמעונאי retail investor - משרד ההוצאה לפועל execution office - משרד חלפנות bureau de change - משרד ראשי head office - משרד רשום registered office - משתמע tacit - משתמש חיצוני external user - משתמש סופי end user - משתתף participant - מתאים fit - מתאם תשואות yield correlation - מתאר memoranun / profile - מתאר של חברה profile of firm - מתווכי משמורת depository intermediaries - מתווכים בינלאומיים international intermediaries - מתחת לערך הנקוב below par - מתחת לשווי המתואם below par - מתחת לשוק below the market - מתיחת יתר overextension - מתכונת מסחר trading pattern - מתכונת קמורה inverse saucer - מתכונת קעורה saucer pattern - מתן תוקף validation - מתנד oscillator - מתנה gift - מתנה בין חיים gift inter vivos - מתנה דחויה deferred gift - מתנה מוחלטת absolute gift - מתנה מותנית contingent gift - מתנה עתידית future gift - מתנה קבוצתית class gift - מתקני הפעלה facilities -