א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
ל"נ NM - לא למטרות רווח not-for-profit - לא מוחשי incorporeal - לא ממשי incorporeal - לא נזיל illiquid - לא ניתן להמחאה non-assignable - לא ניתן להעברה non-transferable - לא ניתן לתביעה non-claim - לא נסחר non-marketability - לא נפרע outstanding - לא סחיר not negotiable - לא רשום unlisted - לא שוטף non current - לא-תושב non resident - לאחר הצגה after sight - לאחר מועד after date - לאחר מס after tax - לאחר מעשה ex-post facto - לגיטימציה legitimation - להכות את השוק beating the market - להלכה de-jure - להפקדה בלבד for deposit only - לווה borrower - לווה הדדי mutual borrower - לווה כשיר eligible borrower - לווה נלווה silidarity borrower - לווה סולידרי solidarity borrower - לווה פרטי private lender - לוח א table a - לוח הנפקות calendar of issues - לוח הפחתה amortization schedule - לוח השקעה שנתית מצטברת annual investment accumulation table - לוח זמנים time table - לוח חשבונות chart of accounts - לוח מועדים dates table - לוח מקדמי ערך נוכחי present value coefficients tables - לוח סילוק משכנתא mortgage amortization schedule - לוח סילוקין amortization schedule - לוח עמלות commission schedule - לוח פירעון amortization schedule - לוח ריבית interest table - לוח שערי חליפין rate of exchange schedule - לוח שערי ריבית rate of interest schedule - לוח שערים quotation board - לוח שפיצר Shpizer table - לוח תרחישים scenario table -
לוחות ניכיון discount tables - לוחי tabular - לונג long - לוע throat - לוקו loco - לחוד severalty - לחוד ולא ביחד severally but not jointly - לחתוך קופון coupon cutting - ליבו"ר London Interbank Offered Rate [LIBOR] - ליברטי liberty - לידיעתך for your information [FYI] - לילה night - לימיט limit - ליקוט מנייות stock picking - ליקוי infirmity - לך בעקבות הגדולים follow the bigs - לכאורה pro-forma - ללא העדה no protest - ללא התחייבות uncommitted - ללא זכות חזרה without recourse - ללא שיעור הוספה no-load [NL] - ללא תנאי unconditioned - ללא תקדים without precedent [W.P.] - למוטב בלבד payee only - למוכ"ז bearer - למטה מן הנקוב below par - למעשה defacto - למפה lampa - לנפרע בלבד payee only - לפי דרישה on demand - לצורך הערכה בלבד for valuation only - לקוח client - לקוח בנק bank's client - לקוח מוגבל limited client - לקוח משכנתא mortgage customer - לקוח פוטנציאלי potencial customer - לקיחה take - לקיחת אמבטיה take a bath - לקיחת תנופה take a flier - לשיעורין installments - לשכת מסחר chamber of commerce - לשכת רישום מקרקעין land registry bureau - לשכת רישום משכונות pawn registry bureau - לשכת שירות service bureau - לשנה per annum -