לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 ל 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
לוחות ניכיון discount tables -
ל"נ NM -
לוחי tabular -
לא למטרות רווח not-for-profit -
לונג long -
לא מוחשי incorporeal -
לוע throat -
לא ממשי incorporeal -
לוקו loco -
לא נזיל illiquid -
לחוד severalty -
לא ניתן להמחאה non-assignable -
לחוד ולא ביחד severally but not jointly -
לא ניתן להעברה non-transferable -
לחתוך קופון coupon cutting -
ליבו"ר London Interbank Offered Rate [LIBOR] -
לא נסחר non-marketability -
ליברטי liberty -
לא נפרע outstanding -
לידיעתך for your information [FYI] -
לא סחיר not negotiable -
לילה night -
לא רשום unlisted -
לימיט limit -
לא שוטף non current -
ליקוט מנייות stock picking -
לא-תושב non resident -
ליקוי infirmity -
לאחר הצגה after sight -
לאחר מועד after date -
לכאורה pro-forma -
לאחר מס after tax -
ללא העדה no protest -
לאחר מעשה ex-post facto -
לגיטימציה legitimation -
ללא זכות חזרה without recourse -
להכות את השוק beating the market -
להלכה de-jure -
ללא תנאי unconditioned -
להפקדה בלבד for deposit only -
ללא תקדים without precedent [W.P.] -
לווה borrower -
למוטב בלבד payee only -
לווה הדדי mutual borrower -
למוכ"ז bearer -
לווה כשיר eligible borrower -
לווה נלווה silidarity borrower -
למעשה defacto -
לווה סולידרי solidarity borrower -
למפה lampa -
לווה פרטי private lender -
לנפרע בלבד payee only -
לוח א table a -
לפי דרישה on demand -
לוח הנפקות calendar of issues -
לצורך הערכה בלבד for valuation only -
לוח הפחתה amortization schedule -
לקוח client -
לוח השקעה שנתית מצטברת annual investment accumulation table -
לקוח בנק bank's client -
לוח זמנים time table -
לקוח מוגבל limited client -
לוח חשבונות chart of accounts -
לקוח משכנתא mortgage customer -
לוח מועדים dates table -
לקוח פוטנציאלי potencial customer -
לוח מקדמי ערך נוכחי present value coefficients tables -
לקיחה take -
לוח סילוק משכנתא mortgage amortization schedule -
לוח סילוקין amortization schedule -
לקיחת תנופה take a flier -
לוח עמלות commission schedule -
לשיעורין installments -
לוח פירעון amortization schedule -
לשכת מסחר chamber of commerce -
לוח ריבית interest table -
לשכת רישום מקרקעין land registry bureau -
לוח שערי חליפין rate of exchange schedule -
לשכת רישום משכונות pawn registry bureau -
לוח שערי ריבית rate of interest schedule -
לשכת שירות service bureau -
לוח שערים quotation board -
לשנה per annum -
לוח שפיצר Shpizer table -
לוח תרחישים scenario table -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות