לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון בנקאות ושוק ההון
 כ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
כסף פנוי idle money -
כאשר יונפק when issued -
כסף פעיל active money -
כבל חדשות news wire -
כסף קל easy money -
כבשה (2) lamb / sheep -
כסף קשה hard money -
כדור שלג snowball -
כסף רך soft money -
כוזב bogus -
כסף שחור black money -
כוח התמדה staying power -
כסף שמור nest noney -
כוח ללוות borrowing power -
כסף שמיש usable funds -
כוח עליון act of god -
כסף תקני standard money -
כספומט atomated teller machine [ATM] -
כולל ריבית and interest -
כספי fiscal -
כונס ביניים interim receiver -
כספי נאמנות money in trust -
כונס זמני temporary receiver -
כספי פיקדונות deposit funds -
כונס מפעיל operating receiver -
כספיות moneyness -
כספים בהעברה cash in transit -
כספים מיידיים immediate funds -
כושר competency -
כספים קצרי־טווח short-term funds -
כושר (2) capacity -
כספים שטרם נגבו uncollected funds -
כושר אשראי creditworthiness -
כספים שנגבו collected funds -
כושר החזר repayment power -
כספים שסולקו cleared funds -
כושר השתכרות earning power -
כספר teller / bank cashier -
כספת safe deposit box -
כושר יחיד single capacity -
כסת cushion -
כושר כפול dual capacity -
כפולה multiple -
כושר ללוות borrowing capacity -
כפוף לאימות subject to verification -
כפוף לגבייה subject to collection -
כפוף לספירה subject to count -
כותב writer -
כפיית המרה call provision -
כותב אופציה option writer -
כפיית חוזה duress of contract -
כותב אופציה חשוף naked writer / uncoverd option writer -
כפיפות subordination -
כפיר kfir -
כפתור כחול blue button -
כותב מכוסה covered option writer -
כרטיס אשראי credit card -
כיבוד honor -
כרטיס אשראי חליפי alternative credit card -
כיבוד חזקה, סעיף grandfather clause -
כרטיס בנק bank card -
כינוס נכסים receivership -
כרטיס חיוב debit card -
כיס אוויר air pocket -
כרטיס חכם smart card -
כיסוח haircut -
כרטיס חתימה sugnature card -
כיסוי cover -
כרטיס מגנטי magnetic card -
כיסוי (2) covering -
כרטיס נטען rechargeable card -
כיסוי ביטוח insurance cover -
כרטיס ערבות guarantee card -
כיסוי המטבע currency cover -
כרטיס שיקים check card -
כיסוי חסר short covering -
כיסוי מועדי forward cover -
כריכת תשקיף prospectus cover -
כריש shark -
כיסוי שווה Equal coverage -
כריתת שיא topping-out -
כרסום crunch -
כישלון בהעברה fail to deliver -
כשירות qualification -
כישלון בקבלה fail to receive -
כשירות דירקטורים directors qualifications -
כישלון יישוב settlement failure -
כשירות לחברות בבורסה membership qualifications -
כל השירותים all-in-one -
כשירות משפטית legal competency -
כלבי דאו dow dogs -
כשל עסקי business failure -
כליל cum -
כתב letter -
כליל דיבידנד cum-dividend -
כליל זכויות cum-rights -
כתב הודעה letter of advice -
כלל אד הוק ad-hoc rule -
כתב הסבה deed of assignment -
כלל האדם הסביר prudent man rule -
כתב הסדר deed of arrangement -
כללי בנקאות (שירות ללקוח) banking rules (service to customers) -
כתב העברה deed of transfer / transfer deed -
כללי חסימה blocking rules -
כתב העברה בלנקו blank transfer deed -
כללי רישום listing rules -
כתב העברה על החלק blank transfer deed -
כללי שוק market practice -
כתב העברת מניות stock transfer deed -
כללי שימור preservation rules -
כתב הקצאה allotment letter -
כתב השאלה borrowing letter -
כמות אצווה batch quantity -
כתב השקעה investment letter -
כמות הכסף money quantity -
כמות צפה floating quantity -
כתב התחייבות נדחה deferred liabilities deed -
כנ"ר OR -
כתב ויתור release deed -
כנגד הקופה Against the box -
כתב זיהוי identification letter -
כניסה באמצעות השקעה admission by investment -
כתב מניה letter stock -
כניסה לפוזיציה position opening -
כתב משלוח transmittal letter -
כסף money -
כתב נאמנות deed of trust -
כסף בו־ברגע instant cash -
כתב נכונות letter of intent -
כסף זול cheap money -
כתב סמכות letter of athority -
כסף זמין ready money -
כתב ערבות letter of guarantee / guarantee letter -
כסף חדש new money -
כתב קיבול בנקאי bank acceptance -
כסף חכם smart money -
כתב שחרור cerfiticate of release / release deed -
כסף יציב stable money -
כתב שיעבוד hypothecation letter -
כסף יקר dear money -
כתב שיפוי letter of indemnity -
כסף לזריעה seed money -
כתובת adress -
כסף מובטל idle money -
כתובת טלגרפית telegraphic adress -
כסף מולבן laundered money -
כתובת רשומה address of record -
כסף מזויף bogus money / counterfeit money -
כתיבה חשופה naked writing -
כסף ממשי real money -
כתיבת אופציה writing an option -
כסף עקר barren money -
כתף־אל־כתף side-by-side -
כסף פדיום money at call -
כסף פלסטי plastic money -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות