העמסה ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: loading

1. סכום המתוסף לעלות הבסיסית כדי לכסות את ההוצאות הכלליות של המבטח בניהול העסק.
2. בקרנות נאמנות: החלק בהצעת מחיר של יחידות השתתפות המכסה את עמלת המכירה והוצאות הפצה אחרות;
3. בחוזה לתשלומים לשיעורים: סכום המתווסף כדי לכסות גורמי הוצאות שונות.