תוכנית ביטוח ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: insurance plan

בחוק: חוזה ביטוח שהכין מבטח כדי שישמש לחוזים רבים בינו ובין מבוטחים שונים.