מבטח ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: insurer

אדם או גוף משפטי שקיבל רישוי כמבטח ואשר נוטל על עצמו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוח ומתחייב לשַפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן. הרישיון ניתן לפי ענפי ביטוח ובעל הרשיון רשאי לעסוק רק בענפים בהם הורשה (בז'רגון הביטוחי הוא מכונה צד שני).