מבוטח ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: insured

1. אחד הצדדים להסכם ביטוח. האדם שעל שמו רשמה חברת הביטוח את התחייבותה לפיצוי המגיע לפי תנאי הפוליסה (בז'רגון הביטוחי מכונה צד ראשון). בביטוח חיים יש הבחנה בין בעל הפוליסה ובין המבוטח (בר-ביטוח) כלומר, מי שחייו מבוטחים. (ראו: מוטב);
2. בפנסיה: מי שרשומה לזכותו יתרת זכאות צבורה בקרן הפנסיה ואינו פנסיונר. בקרן פנסיה יש שני סוגי מבוטחים: מבוטח פעיל שהוא מבוטח שמפריש כספים לקרן באופן שוטף; ומבוטח לא פעיל שהוא מבוטח שהפסיק להפריש כספים לקרן.