א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
סייג זמן - time limit זמן בסיכון - time on risk תקופה לפדיון - time to maturity עיתוי - timing ערובה לקניין - title guarantee ביטוח שטר קניין - title insurance טונטוני - tontine נזיקין / נזיקים - torts / damages נכות מוחלטת - total disability אִי-כּוֹשֶר עבוֹדָה מוּחְלָט - total disablement אובדן גמור - total loss אובדן כליל - total loss נזק כולל - total loss רכב סיור - tour vehicle טיולית - touring vehicle גרירת רכב - towing of vehicle גורר - towing vehicle רכב זחלי - tracklaying vehicle טרקטור - tractor נוהל עסקי - trade custom תעבורה - traffic תמרור - traffic sign גרור - trailler מאמן - trainer אוניה שוטטת - tramp steamer עסקת כיבוס - transaction wash הסָבַת סִיכּוּן - transfer of risk העברת זכויות פנסיה - transfer of pension rights העברה, סיכון - transfer risk תקופת העברה - transferring period תובלה - transport ביטוח הובלה - transportation insurance שיטעון - transshipment ביטוח ביטול נסיעה - travel cancellation insurance ביטוח נסיעות - travel insurance אמנה - treaty חוזה ביטוח משנה יחסי - treaty proportional חוזה ביטוח משנה לא־יחסי - treaty. non proportional תלת-גלגל - tricar תלת-נוע - tricycle תלת-אופן - tricycle תלת-אופנוע - trimotorcycle קרן נאמנות - trust fund [br.] / mutual fund [am.] ערובת נאמן - trustees bond אזור ביניים - twilight zone שידול לביטול - twisting קיצבות פטורות מס - tzx exempt allowances
תמותה לוחית - tabular mortality דוח מנייָה - tally sheet ביקורת - tally) תעריף - tariff תעריף (2) - tariff / fare הסכם תעריפים - tariff agreement הטבות מס - tax benefit גימלה דחויית מס - tax deferred annuity מס מוגבל - tax limit מס על פנסיה (קיצבה) - tax on pension פנסיה, מיסוי - tax on pension מס על כספי קופת גמל - tax on providence fund קופת גמל, מיסוי - tax on providence funds מס על תגמולים - tax on social benefits תכנון מס - tax planning מקלט מס - tax shelter [ts] מס / מיסים - taxes מונית - taxi הפסד טכני - technical loss טכוגרף - techograph ביטוח טלוויזיה - television insurance גימלה זמנית - temporary annuity תעודה זמנית - temporary certificate כתב כיסוי זמני - temporary cover note נכות חלקית זמנית - temporary partial disability נכות מוחלטת זמנית - temporary total disability גימלה לתקופה קצובה - term certain annuity ביטוח למקרה מוות גרידא - term insurance ביטוח סיכון מוות (2) - term life insurance שיעור לתקופה - term rate גימלה מוגבלת - terminable annuity הפסקה במתן שירותים - termination of rendering services טרמינולוגיה - terminology תנאי תשלום - terms of payment השוק - the market גניבה - theft צד שלישי - third party תביעת צד שלישי - third party action מוטב צד שלישי - third party beneficiary ביטוח צד שלישי - third party insurance אחריות כלפי צד שלישי - third party liability נִיטוּר סַכָּנוֹת - threat monitoring שטר מטען במעבר - through bill of lading הובלה ישירה - through freight חִיזוּי סִדְרָה עִתִּית - time series forecasting שֶכֶר לזמן - time charter