דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ערוּבַּת תַּפְקִיד כּוֹלֶלֶת - blanket position bond פוליסה כוללת - block policy סוכן תאגיד - body-corporate agent ערובה - bond דירוג איגרות חוב - bond graduation איכות איגרת חוב - bond quality ערובת ביטחון - bond surety ערובה לעומת ביטוח - bond vs. insurance סיווג איגרות חוב - bonds classification בונוס - bonus הטבה - bonus הטבה במזומנים - bonus cash עתודה להטבה - bonus reserve תוכנית הטבות - bonus scheme תְּעוּדַת קוּנְטְרֶס - booklet certificate בורדרו - bordereau מיפרט - bordereau מיפרט סיכונים - bordereau סיכון גבולי - borderline risk אשמת שני הצדדים להתנגשות - both to blame collision clause גבול אחריות לבטן המוביל - bottom limit / limit per bottom תיבה - box מותג, סעיף - brand clause הפרת חוזה - breach of contract שבר - breakdown שבירת פיקדון - breaking a deposit הלוואת גישור - bridging loan דמי עמילות - brokerage קיצבה תקציבית - budgetary pension מאגר לביטוח בניינים - buildings insurance pool נטל הוכחה - burden of proof פריצה - burglary אוטובוס - bus / coach ביטוח עסק - business insurance ביטוח חיים עסקי - business life insurance ביטול השתתפות עצמית - buy back deductible זיקת קונה - buyer's interest
ביטוח חובות אבודים - bad debt insurance ביטוח מטען נוסעים - baggage insurance ועדת בכר - bahar committee רפורמת בכר - bahar reform קרן מאוזנת - balanced fund מסלול השקעה מאוזן - balanced investment option תיק מאוזן - balanced portfolio איזון תיק - balancing of portfolio בנק - bank פיקדון בנק - bank deposit קופת גמל בנקאית - bank provident fund שֶכֶר מלא - bareboat charter בסיס הביטוח - base of calculation ריבית בסיסית - basic interest / prime rate גבול אחריות בסיסי - basic limit of liability פנסיה יסוד - basic pension פֶּנְסְיַת יְסוֹד - basic pension קיצבת יסוד - basic pension פרמייה בסיסית - basic premium פרמייה יסוד - basic premium תעריף יסוד - basic rate פנסית יסוד ממלכתית (2) - basic state pension בסיס החישוב - basis of valuation תביעה באיחור - belated claim מדד ייחוס - benchmark זיקת מוטב - beneficial interest מוטב - beneficiary פוֹרְמוּלַת תַּגְמוּלִים - benefit formula המחאת תגמולים - benefits assignment הַקְפָּאַת זְכוּיּוֹת - benefits freeze איגוד ברן - bern organization ביטוח אופניים - bicycle insurance ערוּבַּת מִכְרָז - bid bond שטר מטען - bill of lading [bl] ערוּבָּה כּוֹלֶלֶת - blanket bond ערוּבַּת גַּג - blanket fidelity bond ביטוח גג - blanket insurance

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022