דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ביטוח נזקי עשן - smoke damage insurance הטָבָה סוֹצְיָאלִית - social benefit ביצועי קופות גמל - social benefit funds performance תנאים סוציָיליים - social benefits ביטוח סוציאלי - social insurance הקילה סוציאלית - social relief אגודת האקטוארים - society of actuaries שוק רך - soft market שוק מתרכך - softening market טיב קרקע - soil quality סוכן בלעדי - sole agent אפיק סולידי - solid channel סולוֶונסי II - solvency ii כשירות פירעון II - solvency ii סוכן מיוחד - special agent מפקח מיוחד - special inspector סיכון מיוחד - special risk רכב ייעודי - special-purpose vehicle אוניה מתמחה - specialist ship ביטוח מוגדר - specific insurance ביטוח מיוחד - specific insurance מיפרט ביטוח - specification insurance אפיק ספקולטיווי - speculative channel מְנִיעַת פַּזְרָנוּת - spendthrift provision עמלה מפוצלת - split commission צְבִירָה מְפוּצֶּלֶת - split funding גבול אחריות מפוצל - split limit of liability בערה עצמית - spontaneous combustion פִּיזוּר סִיכּוּנִים - spread of risk שטר מטען שהוי - stale bill of lading הוראות תקניות - standard provisions סיכון תקני - standard risk יחס תקני - standard turnover מחזור תקני - standard turnover הוצאות קבועות - standing charges ביטוח ממשלתי - state insurance חוק התיישנות - statute of limitation עתודה סטטוטורית - statutory reserve גִּימְלַת פְּרִישָה עַל פִּי חִיקּוּק - statutory retirement annuity פרמייה מותנית - stipulated premium הַתְנָיָה - stipulation מלאי - stock רכב גנוב - stolen vehicle אחסנה - storage שטר מטען נקוב בשם - straight bill of lading גימלת חיים בלבד - straight life annuity מבחן לחץ - stress testing קרן השתלמות - study fund קרן השתלמות לעצמאים - study fund for self employed סוכן מישנה - sub-agent תת תקני - sub-standard סיכון תת־תקני - sub-standard risk תחלוף - subrogation היתר תחלוף - subrogation release זכות תחלוף - subrogation right of סעיף משנה - subsidiary clause מוּטָב עוֹקֵב - successive beneficiary אבדות רצופות - successive losses נזקים רצופים - successive losses נתבע בתאונה - sued in an accident איבוד לדעת - suicide התאבדות - suicide דף סכומים - sums insured page חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) - supervision on financial services law תומך - suporter ביטוח בריאות משלים - supplementary haelth insurance ביטוח משלים - supplementary insurance ביטוח אשראי ספקים - suppliers credit insurance גימלת סיעוד - supportive annuity תקופת תגמול סיעודי - supportive benefits period אישפוז סיעודי - supportive hospitalization ביטוח סיעודי - supportive insurance ניתוח - surgery הון קרנות ועודפים - surplus capital reserves and חוזה מותר - surplus treaty / surplus reinsurance פדיון - surrender תנאי פידיון - surrender provisions סוקר - surveyor דוח שמאי - surveyor's report אישור נותר בחיים - survival certificate שאירים - surviving relatives קיצבת שאירים - survivorship allowance גימלת שאיר - survivorship annuity זכות נותר בחיים - survivorship right שאלה גורפת - sweeping question ממתיק - sweetener סוכרייה - sweetener הסכם סינדיקט - syndicate agreement
הקרבה - sacrifice הגעה בשלום - safely landed בטיחות - safety בְּסִיס שָׂכָר לְפֶּנְסְיָה - salary base for pension שכר פנסיוני - salary base for pension יעדי מכירה - sales objectives ניצולת - salvage הסכם הצלה - salvage agreement דמי הצלה - salvage charges היטל הצלה - salvage charges ערך שארית - salvage value חשבון חיסכון - saving account איגרת חיסכון - saving bond ביטוח חיסכון - saving insurance חיסכון - savings תעודת חיסכון - savings certificate פיקדון חיסכון - savings deposit תקופת חיסכון - savings period תוכנית חיסכון - savings plan ניתוח תרחישים - scenario analysis ניתוח תרחישים - scenario analysis רשימה - schedule ערוּבָּה שֵמִית - schedule bond לוח פיצויים - schedule of benefits לוח תעריפים - schedule rates טעות סופר - scrivener's error הובלה ימית - sea freight מלאי עונתי - seasonal stock כושר שייט - seaworthiness צד שני - second party מותר שני - second surplus מוּטָב מִשְנִי - secondary beneficiary קופת גמל מגזרית - sectorial social benefit fund צד מובטח - secured party ניירות ערך - securities רכב ביטחון - security vehicle לוח ברר - select table תוכנית פנסיה לעצמאים - self employment retirement plan הידלקות עצמית - self ignition תאונה עצמית - self inflicted injury ביטוח עצמי - self insurance ביטוח חיים לעצמאיים - self-employed life insurance עמית עצמאי - self-employed member זיקת מוכר - seller's interest מחיר מכירה - selling price בִּיטּוּחַ מְנַהלִים - senior employees insurance מנהלים, ביטוח - senior employees insurance נזק רגישות - sentimental damage הפסד רגישות - sentimental loss הפרדת עסקי ביטוח - separation of insurance business הרשעה חמורה - serious conviction סל שירותים - services busket יישוב - settlement יישוב תביעה - settlement claim זכות יישוב תביעה - settlement option פיצויי פיטורין - severance pay הפרשה לפיצויים - severance pay provision פריסת פיצויי פיטורין - severance pay spread מניה - share [br.] / stock [am.] פנסיה לפי מנות - shares of pension מדד שארפּ - sharp index סוכן אוניות - ship broker שטר מטען שלוח - shipped bill of lading תעודת מישלוח - shipping bill אוניות, סיווג - ships classification סיווג אוניות - ships classification ביטוח חיים קצר מועד - short term insurance ביטוח לתקופה קצרה - short term insurance פוליסה לתקופה קצרה - short term policy פיקדון קצר מועד (פק"מ) - short-term deposit חוסר - shortfall דמי מחלה - sickness benefit תגמולי מחלה - sickness benefits קופת חולים - sickness fund בִּיטּוּחַ מַחלוֹת - sickness insurance רכב צדי - side vehicle הטבה פשוטה - simple bonus זיקה יחידה - single interest ביטוח זיקה יחידה - single interest insurance פרמייה יחידה - single premium גימלה בפרמיה יחידה - single premium annuity קרן צוברת - sinking fund אוניה אחות - sister ship סולם נע - sliding scale עמלה מדורגת - sliding scale commission שובר - slip פוליסת שובר - slip policy רכב איטי - slow vehicle אותיות קטנות - small print / fine print

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022