דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עֵרֶךְ פּוֹלִיסָה - policy value שנת פוליסה - policy year בעל פוליסה - policyholder פוליגרף - polygraph הסכם פוליגרף - polygraph agreement מאגר - pool איגום - pooling תעודת נמל - port certificate נמל פריקה - port of discharge נמל כניסה ויציאה - port of entry and exit נמל טעינה - port of loading נמל מקלט - port of refuge פֶּנְסְיָה נַיֶּידֶת - portable pension תיק - portfolio מנהל תיקים - portfolio manager העברת תיק - portfolio transfer ערוּבַּת תַּפְקִיד - position bond אפשרות - possibility קְדַם-שֵירוּת - pre service תקרת הפקדה מוטבת - preferably depositing period ביטוח עדיף - preferred insurance (adif) פוליסת עדיף - preferred policy (adiff) סיכון מועדף - preferred risk מניית בכורה - preferred stock [am.] / preference share [br.] חצרים - premises דמי ביטוח - premium פרמייה - premium דמי ביטוח יסודיים - premium basic הלוואת פרמיה - premium loan שיעור פרמיה - premium rate החזר פרמיה - premium return of עֵרֶךְ נוֹכְחִי שֶׁל גִּמְלָה - present value of annuity ערך נוכחי - present value שימור הון - preservation of capital [poc] אמצעי הגנה - prevention הוצאות מנע - prevention expenses מניעת נזק - prevention of loss מצב רפואי קודם - previous medical condition התחרות מחירים - price competition מוּטָב רָאשִׁי - primary beneficiary נזק ראשוני - primary loss מושא ערובה - principal מַרְשֶה - principal שולח - principal אוטובוס פרטי - private bus ביטוח מבנה מגורים - private dwelling insurance קרן פרטית - private fund ביטוח בריאות פרטי - private health insurance רכב נוסעים פרטי - private passenger car קופת גמל פרטית - private provident fund רכב פרטי - private vehicle פרו-רטה - pro-rata ביטול לפי ימים - pro-rata cancellation ביטוח יחסי - pro-rata insurance אחריות יחסית - pro-rata liability פרו-סקלה - pro-scale ביטול לפי תקופה קצרה - pro-scale cancellation ביטול לפי תקופה קצרה - pro-scale cancellation הִסְתַּבְּרוּת - probability תקופת מבחן - probation period. תַּגְמוּלִים - proceeds אַחרָיוּת מוּצָר - product liability בִּיטּוּחַ אַחרָיוּת מוּצָר - product liability insurance תוספת מקצועית - professional increase ביטוח מקצועי - professional insurance אחריות מקצועית - professional liability ביטוח אחריות מקצועית - professional liability insurance רשלנות מקצועית - professional negligence שיקום מקצועי - professional rehabilitation רווח - profit עמלת רווח - profit commission השתתפות ברווחים - profit sharing סיכון אסור - prohibited risk דיווידנד מוטל - projected dividend הוכחת נזק - proof of loss ביטוח רכוש - property insurance ביטוח חפצים אישיים - property insurance personal ביטול יחסי - proportional cancellation ביטוח משנה יחסי - proportional reinsurance הצעה וקיבול - proposal and acceptance מועמד לביטוח. - prospect מתוחל - prospect איתור מועמדים - prospecting תשקיף - prospectus ביטוח תשקיפים - prospectus insurance הגנה - protection מיגון - protection קוּפַּת גֶּמֶל - provident fund קופת גמל לתגמולים - provident fund קוּפַּת תַּגְמוּלִים - provident fund קוּפַּת גֶּמֶל לְחוּפְשָה - provident fund for vacation קוּפַּת גמֶל לְמַטָּרָה מְיוּחֶדֶת - provident fund for epecial purposes קוּפַּת גֶמֶל לְעַצְמָאִיִים - provident fund for self employed persons קופת גמל למטרה אחרת - provident fund for special purposes הפרשות לתגמולים - provident fund provision קוּפַּת גֶּמֶל לְפִיצּוּיִים - proviednt funed for severence pay הפרשה - provision הוראות אחידות - provisions uniform סיבה קרובה - proximate cause אוטובוס ציבורי - public bus ביטוח ציבורי - public insurance אחריות כלפי הציבור - public liability ביטוח אחריות כלפי הציבור - public liability insurance רכב ציבורי - public vehicle פירסום תשואות - publication of yields תלונות הציבור - publuc complains ביטוח רוכשי דירות - purchase insurance house כוח קנייה - purchasing power גימלה טהורה - pure annuity סִיכּוּן טָהוֹר - pure risk שטר מטען במעבר טהור - pure through bill of lading
ביטוח חבילה - package insurance פוליסת חבילה - package policy עֵרֶךְ מְסוּלָּק - paid up value בִּיטּוּחַ מְסוּלָּק - paid-up insurance פנסיה מסולקת - paid-up pension פוליסה מסולקת - paid-up policy כאב וסבל - pain and suffering מס מקביל - parallel tax אשמה שווה - pari in delicto סכום ביטוח חלקי - partial benefit נכות חלקית - partial disability אי-כושר חלקי - partial disablement זיקה חלקית - partial interest אובדן חלקי - partial loss נזק חלקי - partial loss רופא הסכם - participant doctor מוסך הסדר - participant garage בית חולים שבהסכם - participant hospital מנתח הסכם - participant surging חברה משתתפת - participating company ביטוח חיים משתתף ברווחים - participating life insurance קיצבה משתתפת - participating pension פֶּנְסְיָה מִשְתַּתֶּפֶת - participation pension פנסיה צוברת - participation pension פוליסה משתתפת ברווחים - participation policy אבריה לפרט - particular average אבריה חלקית - particular average ביטוח חיי שותפים - partners life insurance סיכון מלחמה פסיוויי - passive war risk ותק (2) - past service עלוּת וֶתֶק - past service cost פגם גלוי - patent defect קופת גמל לקיצבה משלמת - paying pension fund קופת גמל לקיצבה שאינה משלמת - paying pension fund non- ערוּבַּת תַשְלוּם - payment bond שיא - peak סכום פיצוי - penalty פֶּנְסְיָה - pension קיצבה - pension קִצְבָּה|קיצבה - pension נספח קיצבה - pension addendum יועץ פנסיוני - pension adviser הסכם ייעוץ פנסיוני - pension advising agreement סוכן פנסיוני - pension agent חֶבְרָה לַערוּבַּת גִּמְלָאוֹת - pension benefit guarantee corporation תַּשְלוּמֵי פֶּנְסְיָה - pension benefits אפיק קיצבתי - pension channel מקדם קיצבה - pension coefficient רכיבי פנסיה - pension components מקדם המרה לפנסיה - pension conversion coefficient עלות פנסיה - pension cost יעודה לפנסיה - pension fund קוּפַּת גֶּמֶל לְקִצְבָּה - pension fund קופת קיצבה - pension fund קֶרֶן פֶּנְסְיָה - pension fund מכשיר קיצבתי - pension instrument ביטוח פנסיוני - pension insurance חוק פנסיה ממלכתית - pension law משווק פנסיוני - pension marketer שיווק פנסיוני - pension marketing ניוד מוצרי פנסיה - pension mobility אופציה לפנסיה - pension option תוכנית פֶּנְסְיָה - pension plan מוצר פנסיוני - pension product עתוּדָה לְפֶנְסְיָה - pension reserve עתודה לקיצבה - pension reserve סיכון פנסיוני - pension risk חיסכון קיצבתי - pension saving תוכנית קיצבתית - pension scheme תכנון מס פנסיוני - pension tax planning עסקה פנסיונית - pension transaction בַּר-קִצְבָּה - pensionable גִּיל פֶּנְסְיָה - pensionable age בַּעַל קִצְבָּה - pensioner גימלאי - pensioner פנסיונר - pensioner כיסוי לאירוע - per occurrence coverage הפסד רווח כאחוז מהנזק - percentage of loss insurance ערוּבַּת בִּיצוּעַ - performance bond סכנה - peril תקופת ביטוח - period of insurance תקופת הביטוח - period of insurance הפקדות תקופתיות - periodic deposits חיסכון שוטף - periodic payment plans דוח תקופתי - periodic report תקבולים תקופתיים - periodical receipts נָכוּת תְּמִידִית - permanent disability נכות חלקית תמידית - permanent partial disability נכות מוחלטת תמידית - permanent total disability ערובת אישור - permit bond גימלה צמותה - perpetual annuity ביטוח לצמיתות - perpetual insurance צמיתות - perpetuity אדם זולת המבוטח - person other than the insured person תאונות אישיות - personal accident מיטלטלין אישיים - personal chattel חפצים אישיים ברכב - personal effects in cars קופת פיצויים אישית - personal fund for severance pay פגיעה אישית - personal insult ביטוחים אישיים - personal insurance שיעור תשואה אישי - personal rate of return נזק פיזי - physical damage עמית - planholder פוליסה - policy הודעות על ביטול פוליסה - policy cancellation notices תנאי ביטוח - policy conditions דיווידנד על פוליסה - policy dividend גורם פוליסה - policy factor דמי פוליסה - policy fee פירוש פוליסה - policy interpretation פרשנות פוליסה - policy interpretation הלוואה על פוליסה - policy loan הלוואת פוליסה - policy loan חתך פוליסות - policy profile פִּדְיוֹן פּוֹלִיסָה - policy redemption חידוש פוליסה - policy reinstatement חידוש פוליסה (2) - policy renewal

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022